پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی

:

گالری صفحات اصلی :همه صفحات اصلیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

از گالری صفحات وب اصلی برای نگه داری صفحات وی اصلی استفاده می شود. صفحات وب اصلی موجود در این گالری در دسترس این سایت و تمام سایت های زیر مجموعه این سایت هستند.

اجرای سریع

نوع
  
  
  
  
نسخه (های) رابط کاربری سازگار
  
پوشه: Preview Images
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
default.master
default.master
  
1392/11/08 12:51 ب.ظSPAdmin3
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
minimal.master
minimal.master
  
1392/11/08 12:51 ب.ظSPAdmin4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4
v4.master
v4.master
  
1392/11/08 12:51 ب.ظSPAdmin4
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
1392/11/13 12:55 ب.ظAmeneh Maleki (MSC)4